Oskarshamns  Kanotklubb

Havspaddling, Långfärdspaddling, Tävling, Forspaddling, Teknikträning, Kanadensare , Ungdomar,  SUP Bräda


Sea kayaking, Long  distance paddling, Competion, Whitewater, Kayak Skills, Canoe, Youth,  SUP board

Svenska 

English

Deutsch
Sveptagsroll

Sweep roll


Eskimåsväng

Eskimo roll

Eskimo Schaukel

Högt stöd

High brace support


Förflyttning i sidled/sidorförflyttning

Side draw stroke


Lågt stödtag

Low brace support


Svepdrag

Sweep stroke

Fegen Zeichnen

Styrtag

Rear rudder (stroke)


Akterroder

Moving rudder


Kontring

Forward rudder


Framåttag

Forwards paddle


Bakåtpaddling

Backwards paddling


Kapell

Spraydeck

Spritzdecke

Paddelväst

Bouyancy aid

Schwimmhilfe

Tamp

Pull cord (for spraydeck)

Manipulationen

Roder

Rudder

Ruder

Räddning

Rescue

Bergung

Törrdräkter

Dry suit


Våtdräkt

Wet suit

Neoprenanzug

Fotstöd

Foot support


Boggersystem

Tow line


Strömmande vatten

Flowing water


Havspaddling

Sea Kayking

Seekajakfahren, Küstenpaddeln

Forspaddling

White water paddling

Wildwasser

Sittbrunn

Cockpit

Cockpit

Kapsejsa

Capsize

Kentern

Sittställning

Sitting position


Jacka

Cagoule (Cag)


Skärgård

Archipelago

Archipel

Våg

Wave

Welle

Kantställning

Leaning


Skärande paddle drag

High brace skulling support


Dynamisk sidorförflyttning

Skulling draw


Sidorförflyttning under fart

Moving draw (stroke)


Tält

Tent

Zelt

Bråkigt vatten

Messy water


Klapotis (våggor)

Clapotis (waves)


Hypotermi

Hyperthermia

Hyperthermie

Simma

Swim (if you try to say svimma, it means to faint)

Schwimmen

Drunkning

Drowning

Ertränkend

Fördämning

Weir (fördämning is probably closest but no exact match exists)


Rycka axeln ur led

dislocate shoulder


axeln kan gå ur led

dislocate shoulder

Oskarshamns Kanotklubb, Kanotvägen, Stångehamn, Oskarshamn.                                    Copyright 2016